Аяллын хөтөч сургалт

Аялал жуулчлалын салбарт аяллын хөтөч, цаашлаад аяллын менежерээр ажиллах, аяллын компани үүсгэн удирдах түвшний ажил хийхийг зорилго болгосон хүмүүст зориулсан сургалт бөгөөд нийт 45 хоногийн турш явагддаг. Аялал жуулчлал нь маш олон салбартай уялддаг учраас Монгол орны тухай өргөн мэдлэг мэдээлэл, ур чадварыг шаарддаг онцлогтой. 

Дэлгэрэнгүй

Тур лидер сургалт

Аялал жуулчлалын салбарт ажилладаг хөтчүүд болон аяллын менежерүүдэд зориулсан сургалт бөгөөд мэдлэг мэдээллээ update хийх, харилцан туршлага хуваалцах ахисан түвшний сургалт юм. Тур лидер нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх эрүүл мэндийн нийгэмлэг, Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн ...

Дэлгэрэнгүй

Аялал жуулчлалын маркетинг сургалт

Орон нутагт аялал жуулчлалын нөөц боломж, даац ба чадамжийг тодорхойлох, зөв зохион байгуулалт хийх, бүтээн байгуулалтыг зөв төлөвлөх, орон нутгийн иргэдэд аялал жуулчлалын боловсрол олгох, тухайн орон нутагт аялах маршрутыг тодорхойлох, гадаад дотоодын жуулчдыг татах маркетинг сурталчилгаа явуулах гэх мэт цогц бөгөөд багцаар нь шийдвэрлэх асуудлууд тулгардаг.

Дэлгэрэнгүй

Дотоодын аялал жуулчлал сургалт

Гадаадын жуулчдыг “жуулчин” гэж хүлээн аваад аялан яваа монгол хүнийг “жуулчин биш” гэж үзэх нь маш буруу ойлголт юм. “Та бол жуулчин” гэдгийг нь ойлгуулах ба ойлгох нөхцөл шаардлага аль хэдийнэ үүсчихсэн байна. Хэдийгээр “асуудлууд” их байдаг ч монгол хүний онцлогт тохирсон бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна.

Дэлгэрэнгүй